Brand's

Skip To Content

Share To:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích những loại thông tin sẽ được thu thập khi bạn truy cập vào Trang Web và mục đích chúng tôi sử dụng thông tin.

Suntory Beverage & Food Asia Pte Ltd (”Suntory”) và các công ty thành viên hoặc công ty con (“Suntory”) tôn trọng sự riêng tư của tất cả khách ghé thăm Trang Web. Suntory sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn, trừ trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin và nhận thức đầy đủ và/hoặc đồng ý với việc thu thập thông tin đó.

Suntory có thể yêu cầu những thông tin cụ thể về bạn như (nhưng không giới hạn trong) tên, số chứng minh, địa chỉ, giới tính, địa chỉ hộp thư, số điện thoại và tuổi (“Thông tin cá nhân”) trong mẫu đơn đăng ký/thẻ thành viên/cuộc thi/phiếu yêu cầu.

Tất cả thông tin thu thập được sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật, và bằng việc cung cấp thông tin của mình cho Suntory, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Suntory sẽ sử dụng và xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

i) Hoàn thành các yêu cầu về thông tin sức khỏe của bạn;

ii) Hoàn thành các yêu cầu về sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể của bạn;

iii) Chế tạo sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà bạn có thể nhận được từ Suntory;

iv) Giúp bạn truy cập Trang Web của Suntory hiệu quả và thuận tiện hơn;

v) Cải thiện thiết kế và chức năng của Trang Web;

vi) Gợi ý cho bạn những sản phẩm phù hợp nhất cho sức khỏe của bạn và nhu cầu chung;

vii) Phân tích nhằm phục vụ cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu để Suntory cải tiến các sản phẩm của mình và trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và sản phẩm của Suntory;

viii) Phân tích Trang Web và dữ liệu được truy cập, theo đó Suntory có thể hiểu hơn về nhu cầu và/hoặc mối quan tâm của bạn để nắm bắt khuôn mẫu và xu hướng chung;

ix) Cập nhật cho bạn bằng cách gửi đến bạn các ấn phẩm, tài liệu, thư từ, tin tức cập nhật hay thông báo;

x) Liên hệ với bạn về những yêu cầu đặc biệt và sản phẩm mới có liên quan; và

xi) Cho những mục đích khác mà bạn đã đồng ý hoặc có thể đồng ý trong từng thời điểm.

Suntory tôn trọng sự riêng tư của bạn và sẽ không chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc mua bán dưới hình thức khác, hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của bạn, trừ trường hợp Suntory cung cấp thông tin cho bên thứ ba để thực hiện các mục đích cụ thể nêu trên, bao gồm:

i) hoàn thành yêu cầu của bạn;

ii) đề xuất và chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với sức khỏe của bạn và nhu cầu chung;

iii) phân tích phục vụ cho việc tiếp thị và nghiên cứu để cải tiến sản phẩm của Suntory và trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web và sản phẩm của Suntory;

iv) phân tích số liệu để Suntory hiểu hơn về nhu cầu và/hoặc mối quan tâm của bạn để nắm bắt khuôn mẫu và xu hướng tiêu thụ chung;

v) gửi cho bạn các ấn phẩm, tài liệu tiếp thị, thư từ, tin tức cập nhật hoặc thông báo; và

vi) cung cấp cho bạn các loại dịch vụ khác

Trong từng thời điểm, Suntory có thể tổ chức các cuộc thi, theo đó Suntory có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm những thông tin nhận dạng, và trong những trường hợp này Suntory có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này cho phù hợp với từng cuộc thi cụ thể. Bằng việc tham gia vào những cuộc thi này, bạn đồng ý cung cấp thêm những thông tin nhận dạng này và chấp thuận việc sử dụng thông tin này theo các điều khoản của Chính sách bảo mật sửa đổi áp dụng cho cuộc thi có liên quan.

Suntory có thể thỉnh thoảng sử dụng địa chỉ hộp thư của bạn để liên hệ với bạn và/hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để họ thực hiện một số chức năng cho chúng tôi, chẳng hạn như liên hệ với bạn về chương trình khuyến mại mới nhất, các cuộc thi, sự ra mắt sản phẩm, thanh toán bằng thẻ, giao hàng, hoàn thành yêu cầu hay phân tích dữ liệu. Trong những trường hợp này, Suntory chỉ cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện các công việc cụ thể.  Bạn có thể đăng nhập vào Trang Web để chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn đã cung cấp Thông tin cá nhân nhưng không muốn Suntory tiếp tục sử dụng thông tin cho các mục đích trên, bạn có thể gửi thông báo cho Suntory theo địa chỉ sau:

Công Ty TNHH DKSH Việt Nam

Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, F13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (848) 3812 5848

Suntory sẽ ngừng sử dụng Thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức tiếp thị trực tiếp nào trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn về vấn đề trên.

Suntory cũng bảo lưu quyền tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu bị yêu cầu hoặc buộc phải cung cấp cho tòa án, chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, hoặc các trường hợp khác mà pháp luật Singapore và các hệ thống pháp luật khác có liên quan cho phép.

Bạn không bị ép buộc phải cung cấp Thông tin cá nhân cho Suntory nếu bạn không muốn. 

Các nghĩa vụ trên không áp dụng hoặc sẽ ngừng áp dụng cho những Thông tin cá nhân đã được phổ biến rộng rãi nhưng không phải do Suntory tiết lộ.

Trẻ em và những người dưới 21 tuổi nên có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho Trang Web.

Thu thập những thông tin không mang tính cá nhân

Khi bạn ghé thăm Trang Web, Suntory sử dụng công nghệ theo dõi (ví dụ như cookies) để tự động thu thập những thông tin về mặt kỹ thuật, không mang tính cá nhân (chẳng hạn như tên miền, nhà cung cấp đường dẫn truy cập, thời gian ghé thăm, số trang đã xem) để biết cách thức mà bạn và các khách khác sử dụng Trang Web nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Hầu hết các trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookies nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi trình duyệt web để tránh việc này.   

Suntory có toàn quyền sửa đổi chính sách này tùy từng thời điểm.

Copyright 2013 Suntory Pacific Limited.